Nya digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan

Ställföreträdare kan ansöka om ersättning för sin huvudman via Mina sidor hos Försäkringskassan. Från januari går det också att beställa underlag inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden.

De ersättningar som går att ansöka om digitalt som ställföreträdare är:

- Ansökan om bostadstillägg
- Anmäla ändrade uppgifter för den som har bostadstillägg
- Ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
- Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
- Ansökan om sjukersättning
- Ansökan om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter
- Ansökan om förskott av särskild ersättning i samband med aktiviteter

Beställa underlag inför årsredovisningen

Från januari 2022 kan en ställföreträdare beställa en årssammanställning digitalt via Mina sidor för sin huvudman. Underlaget innehåller samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort och vilken skatt de har dragit under föregående år.

Här hittar du mer information

Försäkringskassans instruktion om tjänsterna (PowerPoint) Ppt, 208.6 kB.
Försäkringskassans digitala tjänster för ställföreträdare (forsakringskassan.se)
Försäkringskassans information till dig som är god man och förvaltare


Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?