Kom igång med ditt uppdrag

Nu finns en ny sida på webbplatsen med information som hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag som ställföreträdare.

Sidan heter Kom igång med ditt uppdrag som ställföreträdare.

Där hittar du information om vad som förväntas av dig, vad du ska göra när du får ett uppdrag och vem på Överförmyndarkansliet som är handläggare i ditt ärende. Och mycket mer!

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?