Information om ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare

Nu har RFS ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare utökats till att omfatta efterskydd. Från den 2 maj 2022 gäller att du som redan har tecknat försäkringen nu har efterskydd i din försäkring.

Mer information om försäkring och medlemskap hittar du på Riksförbundets frivilliga samhällsarbetares hemsida. 

För dig som är intresserad av att komma i kontakt med vår lokala förening och se vilket stöd och aktiviteter som erbjuds för gode män och förvaltare i Örebro finns broschyr här. Pdf, 323.5 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?