Godmanspodden

I Godmanspodden får du tips och inspiration kring samarbete och delaktighet mellan huvudman och ställföreträdare.

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, RFS, driver sedan 2020 ett projekt som syftar till att bidra till stärkt samarbete och delaktighet mellan huvudmän och ställföreträdare. Tillsammans med kunniga gäster reder de ut begrepp, lyfter aktuella frågor och reflekterar kring ställföreträdaruppdraget.

Här kan du gå in och lyssna på godmanspodden

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?