Bankföreningens filmer om att hjälpa andra med banktjänster

Svenska Bankföreningen har tagit fram tre korta utbildningsfilmer där man på ett överskådligt och lättbegripligt sätt berättar vad en ställföreträdare får och inte får göra med andras medel.

Svenska Bankföreningen har även tagit fram broschyren Framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man och förvaltare. Vad gäller för mig?

Du kan du titta på filmerna, läsa broschyren och ta del av annan information kring bankärenden för annans räkning här: https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/bankaerenden-foer-annans-raekning/

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?