På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Vad är god man eller förvaltare?

När en person inte själv kan ta hand om sina intressen kan en god man eller förvaltare utses.

Det finns två kriterier som måste uppfyllas för att få god man eller förvaltare:

  • Personen kan inte ta hand om sina intressen på grund av sjukdom, funktionsnedsättning, försvagad hälsa eller liknande tillstånd.
  • Hjälpbehovet kan inte lösas på mindre ingripande sätt. I många fall kan det räcka med att personen får hjälp av anhöriga, socialtjänsten eller banktjänster.

Det finns tre områden som gode män och förvaltares uppdrag kan handla om: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. I vissa fall är bara ett område aktuellt, i andra fall behöver huvudmannen hjälp med två eller alla tre.

På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats kan du om handlar om "Vad gör en god man och förvaltare".

Bevaka rätt

Det betyder att god man företräder huvudmannen vid kontakt med myndigheter. En god man:

  • ansöker om särskilt boende, bostadstillägg och handikappersättning
  • bevakar huvudmannens intressen vid bouppteckning, arvskifte och försäljning av bostad.

Förvalta egendom

Innebär att god man sköter huvudmannens dagliga ekonomi. En god man:

  • hanterar pensioner och bidrag
  • betalar räkningar
  • sköter sparkapital.

Sörja för person

Handlar om att huvudmannen får nytta av sina pengar. En god man:

  • ordnar så att huvudmannen får omvårdnaden hen behöver
  • ser till att huvudmannens tillvaro är så trivsam som möjligt
  • uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.

Vad skiljer god man och förvaltare åt?

Godmanskap är frivilligt och förutsätter att huvudmannen vill ha en god man. God man ska samråda med huvudmannen i de frågor hen förstår och måste alltid ha samtycke. Den som får en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga.

En förvaltare kan behövas när ett godmanskap inte är tillräckligt, till exempel om en person på grund av funktionsnedsättning eller missbruk inte kan hantera sin ekonomi och riskerar att bli vräkt.

Den som har en förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet. Förvaltaren får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

Att bli god man

Läs mer om att bli god man

Senast uppdaterad: 19 mars 2019

Publicerad: 10 juni 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se