På orebro.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Vad är cookies? Jag förstår

Meny

Arvode, ersättning och e-lönebesked

Gode män och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Huvudregeln är att huvudmannen betalar arvodet inklusive skatt och avgifter.

Om huvudmannen har tillgångar över två prisbasbelopp eller inkomster över 2,65 prisbasbelopp före skatt under året betalar huvudmannen själv arvodet, annars betalar kommunen arvodet. Storleken på prisbasbeloppet beslutas varje år och du hittar rätt belopp på Skatteverkets hemsida.

Storleken på arvodet varierar beroende på uppdragets art och komplexitet. Samt att det inte är föregående årets arvode som utgör någon riktlinje för hur arvodet för det aktuella året ska bestämmas. Beslut om arvode prövas årsvis utifrån den redogörelse och årsräkning som inkommit till överförmyndaren.

För att minska resursförbrukningen av papper och därmed även minska miljöpåverkan har Örebro kommun valt att skicka ut lönebeskeden elektroniskt istället för i pappersformat.

Papperskopian har inte upphört helt utan det finns undantag för dem som saknar tillgång till dator, behöver lönespecifikationen i utbildningssyfte eller utifrån sekretess.

Utförlig instruktion finns här.

Din huvudman kan ha rätt till handikappersättning för den merkostnad arvode till dig innebär. Det gäller från och med juli månad det år hen fyller 19 år och om hen före 65 års ålder fått funktionsförmågan nedsatt under minst ett år samt:

  • behöver hjälp av annan i den dagliga livsföringen med minst 2 timmar per dag,
  • behöver hjälp av annan för att kunna förvärvsarbeta eller studera,
  • har betydande merkostnader, minst 28,5 procent av gällande prisbasbelopp.

Uppfyller hen inte kravet för hjälpbehov på minst 2 timmar per dag eller merkostnader på minst 28,5 procent av prisbasbeloppet kan hjälpbehov och merkostnader vägas samman.

När det gäller annat samhällsstöd, t.ex. hemtjänst, gruppboende, korttidsvistelse, god man etc. beaktas eventuellt bara kostnaden för insatsen.

Om hen klarar sig själv och inte har några större merkostnader, är hen inte berättigad till handikappersättning – trots nedsatt funktionsförmåga.

Du kan läsa mer om handikappersättning på Försäkringskassans hemsida.

Senast uppdaterad: 8 maj 2020

Publicerad: 28 april 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 12-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se