Gå till innehåll

Information inför inlämning av årsräkning

Om du i ditt uppdrag som god man/förvaltare/förordnad förmyndare har ansvar för ekonomin ska du före den 1 mars varje år lämna en årsräkning. Detta regleras i föräldrabalken 14 kap 15§.

Är du förälder och ditt barn har tillgångar över 8 prisbasbelopp ska du också lämna en årsräkning före den 1 mars. Detta regleras i föräldrabalken 13 kap 14§.

Överförmyndarkansliet skickar i början av året ut information till alla som ska lämna en årsräkning för föregående år.

Årsräkning

I årsräkningen redovisar du huvudmannens/barnets:

  • Tillgångar i början och slutet av perioden
  • Skulder i början och slutet av perioden
  • Inkomster under perioden
  • Utgifter under perioden

Första gången du lämnar in årsräkning ska du börja med samma belopp som du redovisade i din förteckning per din förordnandedag. Om du fått uppdraget genom byte ska du börja med beloppen i den tidigare ställföreträdarens sluträkning.

Du kan redovisa digitalt via vår e-tjänst e-Wärna Go eller manuellt på blanketter.

E-redovisning

Redovisa enkelt och bekvämt via vår tjänst e-Wärna Go. Inga pappershandlingar ska skickas in, allt sker tryggt via elektronisk signering med ditt BankID. I e-Wärna Go har du dina handlingar kvar, du ser tiden och omfattningen för ditt uppdrag samt ingående balansen för redovisning av kommande årsräkning. Använd kassaboken löpande under året för redovisning av inkomster och utgifter.

Mer information om e-Wärna Go, användarhandbok och filmklipp hittar du på sidan Redovisning av uppdrag.

Blanketter och stöd i din redovisning

Nedan har vi samlat de blanketter du behöver skriva ut och fylla i om du väljer att redovisa manuellt. Det finns även en redovisningshandbok som är ett bra stöd när du ska göra årsräkningen. Handboken innehåller bland annat exempel på hur årsräkningen ska se ut, vanliga fel som kan förekomma och förklaringar på ekonomiska begrepp.

Redogörelse och arvode

Tillsammans med årsräkningen lämnar du in en redogörelse för vad du gjort i ditt uppdrag. I redogörelsen kryssar du i om du begär arvode eller inte för ditt uppdrag. Det är viktigt att du tar upp om det är något särskilt du gjort för din huvudman under året. Redogörelsen är underlag för vilket arvode du kommer att få. Överförmyndarkansliet följer de arvodesriktlinjer som beslutats av Överförmyndarnämnden. Pdf, 282.9 kB.

Redogörelseblankett ska alltid fyllas i och lämnas in i sin helhet oavsett om du begär arvode eller inte. Gäller ej förmyndare.

Frågor och svar

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar om årsredovisning och arvode.

Fördjupad granskning

Överförmyndarkansliet kan även ibland besluta om fördjupad granskning. Det innebär att du ska lämna in alla underlag, till exempel fakturor, kvitton m.m. Om en fördjupad granskning är aktuell får du ett meddelande om det.

Anstånd

Årsräkningen ska enligt lag vara inlämnad senast 1 mars 2022. Anstånd måste begäras senast 28 februari och skickas in här via vår hemsida.

Anstånd beviljas endast vid särskilda skäl.

Kompletteringar

Årsräkningarna kommer att granskas i den ordning de lämnas in och är kompletta. Om Överförmyndarkansliet måste begära komplettering av din årsräkning, kommer den att granskas efter att alla kompletta årsräkningar är färdiggranskade. Det innebär att du vid en komplettering får vänta längre på att få ditt arvode. Var därför noga med att kontrollera att din årsräkning är fullständig i balans samt att alla begärda underlag är bifogade.

Nya digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan

Som vi tidigare informerat om kan ställföreträdare ansöka om ersättning för sin huvudman via Mina sidor hos Försäkringskassan. Från januari år det också möjligt att beställa underlag inför årsredovisningen till oss. Här hittar du den information vi tidigare gått ut med.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se