Meny

Bygg Örebro

Exempel

Örebro fortsätter framåt.

Vår stad är din stad.

Söker du nya möjligheter för ditt företag?

I Örebro finns de. Vi erbjuder stark tillväxt, kraftig befolkningsökning, effektiva processer och hög ambition för att skapa hållbar utveckling. Här finns ledig mark i centrala och citynära lägen. Fasta markpriser och snabb handläggning underlättar ditt projekt. Tillsammans skapar vi Örebro.

Ansvarfullt byggande och statistik för investerare

Det byggs som aldrig förr i Örebro kommun. Inflyttningstakten är rekordhög och Örebro är en av de få kommuner i landet som har lyckats bygga ikapp efterfrågan av nya bostäder. Samtidigt satsar vi på ansvarsfullt byggande, vilket betyder att vi ger mer tid åt de projekt som pågår just nu.

För att bostadsaktörer lättare ska kunna bedöma efterfrågan på bostäder, presenterar vi kvartalsvis statistik på både beviljade bygglov, startbesked och slutbesked.

Örebro har Sveriges högsta byggtakt och befolkningstillväxt

Att lyckas kombinera hållbarhet med tillväxt är en nyckelfråga för både företag och kommuner idag. En av de kommuner som lyckats bäst är Örebro kommun.

Utmärkelser och rankingar

Utmärkelserna har duggat tätt över Örebro de senaste åren. Örebro kommun har ett högt Nöjd Kund Index (NKI). I 2018 års mätning av hur nöjda företagen är med kommunens service och myndighetsutövning hamnade Örebro kommun på siffran 78 vilket innebär en delad förstaplats i landet bland kommuner med fler än 40 000 invånare.

2018 gick Örebroregionen upp på delad förstaplats i Intelligent logistiks ranking om Sveriges bästa logistiklägen.

Örebro kommun tog även tredjeplatsen i Årets Arkitektkommun 2018.

Översiktsplanen "Vårt framtida Örebro"

Våren 2018 antogs det nya förslaget till översiktsplan av Kommunfullmäktige.

Arkitektur och byggande i Örebro kommun

Strategin ”Arkitektur och byggande i Örebro kommun” är en konkretisering av kommunens översiktsplan med arkitektur och byggande i fokus.

Kontakta oss

Mark- och exploateringsavdelningen

Pernilla Seger

Etableringsansvarig Örebro kommun

Tel: +46(0)19 21 16 27

pernilla.seger@orebro.se

 

Erik Blohm

Enhetschef mark- och exploateringsenheten

Tel: +46(0)19 21 12 80

erik.blohm@orebro.se

dra nytta av vår växtkraft!

AKTUELLA PROJEKT

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl. 10-16.30

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se