Evert på Hyttebacken

Evert på Hyttebacken har blivit filmstjärna!

Evert på Hyttebacken

I september i år fyller han 90 år - Evert Eriksson på Hyttebacken i Kilsbergen norr om Klockhammar. Och i år kan han också kalla sig filmstjärna, för nu har hans liv blivit film.

Att Evert blivit känd beror delvis på det som hände för några år sedan. Evert blev ensam kvar i livet, efter det att hans bror Henry gått ur tiden. Det fanns ingen kvar att ärva, så Evert skänkte hus och ängarna omkring till Örebro kommun. Området ingår i Länsstyrelsens bevarandeplan för Natura 2000-området Hyttebacken. I dess motivering står bl.a. att "Miljön är viktig att bevara eftersom den utgör ett unikt inslag av småskaligt jordbruk i en alltmer igenväxande skogsbygd".

Hos Evert hålls ängarna öppna genom det slåtterlag som, när så är dags, kommer och med liar håller efter de blomrika markerna. Dessa har stor betydelse för många organismers fortlevnad i området.

Evert får bo kvar på Hyttebacken så länge han önskar. Efter överlåtelsen har han t.o.m. fått dusch, toalett och tvättmaskin i huset som hans farfar byggde en gång. Nu är utedasset historia. Hur huset och uthusen ska användas får framtiden utvisa. Beträffande moderniteter: elektricitet fick man 1971!

Inspelningen med Evert skedde under 2019 och under den tiden hade Larz-Thure Ljungdahl stor hjälp av Everts mångårige vän Berndt Lindell. I filmen medverkar Mats Rosenberg, f.d. kommunbiolog, samt Therese Aremyr som deltar i gruppen för utveckling av Kilsbergen.

Sverige 2019
En film av Larz-Thure Ljungdahl
Längd: 42 minuter

Biljettpris 80 kr

Föreställningar och biljetter

Datum

Tid

Salong

Platser

Biljetter

söndag 23 februari

14:00

1

0 lediga platser

Köp biljett

söndag 23 februari

16:00

1

1 lediga platser

Köp biljett

Senast uppdaterad: 10 februari 2020

Publicerad: 10 februari 2020
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?