Meny

Skriva texter

Tänk på att skriva tydligt, för rätt målgrupp, och att lägga den viktigaste informationen först i texten.

Rubriker

Alla sidor ska ha en huvudrubrik, Rubrik H1.

Skriv tydliga rubriker! Tänk på att H1-rubrikerna måste tala om sammanhanget:

  • Skriv inte "Kontakta oss" utan "Kontakta Komtek".
  • Skriv inte "Avgifter" utan "Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem".

Ingress

Alla sidor ska ha en ingress. Undantag är genomgångssidor, självservicesidor och en och annan specialsida, t.ex. e-skolesidorna.

Vi länkar inte text i ingressen.

Ingressen ligger alltid direkt under huvudrubriken - ev. bild eller tillfälliga inforutor ligger under ingressen.

Normalt visas ingressen som beskrivningstext i externa sökmotorer. Om en sida saknar ingress eller om den ska ha en annan beskrivning i sökmotorer än ingresstexten anger vi en beskrivning av sidan i metadatafältet Beskrivning, som då kommer användas av sökmotorerna.

Fet, kursiv och understruken stil

Normalt använder vi inte fet eller kursiv stil. Kolla med webbredaktionen om du behöver hjälp att hitta ett sätt att betona viss text. Understruken text används endast som länkmarkering, vilket ju sker automatiskt när vi gör länkar.

&-tecken

I kort och menyer använder vi och-tecken (&) men inte i löptext och rubriker.

Telefonnummer

Skriv gärna telefonnummer med hårt bindestreck och hårda mellanslag så att siffrorna inte radbryts (tänk på att radbrytningen sker på olika platser beroende på skärmstorlek).

Sökbarhet

Om ord förekommer i rubriker, ofta eller tidigt på sidan så kommer sökmotorer anta att det är vad sidan handlar om. Därför blir det viktigt att lägga viktig information så tidigt som möjligt i texten. Inte bara för den som läser, för att denne ska hitta information snabbt, utan även för att sökmotorn ska lista sidan högt upp när man söker på ordet. Detta gäller även orebro.se:s interna sökmotor.

Synonymer

Det kan finnas fall där ett ord är viktigt för sidans innehåll, men inte förekommer i texten, eller förekommer alltför sällan. Ett exempel är ordet dagis som i sig är en felaktig benämning och inte ska förekomma i texten då korrekt benämning är förskola. Om en besökare söker på dagis vill du dock att denne ska hitta fram till sidorna som handlar om förskola. Då kan du lägga till synonymer på en sidas metadata.

Efter att du högerklickat på sidan i navigatorn och valt Egenskaper > Metadata så kan du skriva in lämpliga synonymer under rubriken Synonymer. Här kan du också skriva in alternativa stavningar, vanliga särskrivningar och liknande för att hjälpa sökfunktionen.

Du skriver in dina synonymer under metadatafliken.

Efter att du har publicerat sidan och sökmotorn omindexerat alla sidor så kommer en sökning på synonymordet att ge träff.

Samarbetsgrupp och riktlinjer

För mer råd och tips om vad som gäller när du skriver i tjänsten, gå med i samarbetsgruppen Att skriva i tjänsten på intranätet . Där hittar du också Örebro kommuns riktlinjer för att skriva i tjänsten.

Senast uppdaterad: 27 november 2017

Publicerad: 21 mars 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se