Meny
  • Start
  • / Tillsyn och rådgivning

Tillsyn och rådgivning

Stadsarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över att kommunens myndigheter och bolag fullgör sina skyldigheter inom arkivering. Vi ser över arkivvården och jobbar utifrån en kommungemensam hantering av arkiv- och dokumenthanteringsfrågorna.

Vad ska kommunens verksamheter göra?

På förvaltningarna och bolagen ska en arkivansvarig och en eller flera arkivredogörare utses. De samarbetar med stadsarkivet i arkivfrågorna. Arkivfrågorna omfattar inte bara pappershandlingar utan även digital information. Det är därför viktigt att arkivansvariga och arkivredogörare är delaktiga både i analog och digital dokumenthantering. Läs mer.

Varje förvaltning/bolag ansvarar för att årligen:

Senast uppdaterad: 22 maj 2017

Publicerad: 15 mars 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro stadsarkiv

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se