Löneersättning för kurser inom Lärarlyftet

Uppslagen anteckningsbok och en penna

Som ett led i Örebro kommuns ambition att nå Topp 25 2025 erbjuds studier med löneersättning inom Lärarlyftet.

Behörighetsgivande Lärarlyftskurser för specialpedagoger-/lärare och lärare i svenska som andraspråk har högst prioritet. Andra ämnen som kan komma på tal i grundskolan är; moderna språk (spanska), teknik, musik, hem- och konsumentkunskap samt engelska. På gymnasieskolan är motsvarande ämnen matematik, naturvetenskapliga ämnen, moderna språk och juridik. Andra ämnen med få behöriga lärare kan bli aktuella, både på grund- och gymnasieskolan, i mån av ekonomiskt utrymme.

Sedan ht 2007 har programnämnden avsatt över 25 miljoner kronor för Lärarlyftet. Det har gett utrymme för över 530 lärare att läsa över 900 kurser inom Lärarlyftet.

Att studera med löneersättning innebär att du får 80 % lön under studietiden samt litteratur, eventuella resor och logi betald i samband med studierna. Detta erbjudande vänder sig även till dig som redan nu läser kurser, inom Lärarlyftet eller reguljära specialpedagog-/lärarkurser, på egen tid. Erbjudandet kan gälla reguljära speciallärarkurser om man inte kommer in på Lärarlyftskurs. Får du inte del av erbjudandet om löneersättningen kan du studera Lärarlyftskurser och få litteratur samt eventuella resor och logi i samband med studierna.

De allra flesta kurserna ges på halvfart. Det betyder att du studerar på 50 % med 80 % lön (som betalas av centrala medel) under kurstiden och arbetar 50 % på skolan, vilket tillsammans ger 90 % av den ordinarie lönen. Vill du inte sänka din lön under studietiden kan du arbeta 60 % för att få ut samma lön som vanligt.

Begränsat antal studieplatser.

Prioritering sker utifrån:

- Närhet till behörighet. Lärare med få högskolepoäng till behörighet prioriteras före de med längre väg.

Ansökan:

  1. Ansök om löneersättning senast 2 april på Intranätets "Lediga jobb". Du behöver inte skicka med något CV, det räcker att bifoga lärarlegitimation.
  2. Besked skickas ut 10 april.
  3. Sök plats på lärarlyftskurs på antagning.se senast 18 april.

Frågor?

Staffan Henningson, 019-21 62 54, staffan.henningson@orebro.se samt dokument på samarbetsgrupp för Lärarlyftet på intranätet.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Senast uppdaterad: 20 mars 2017

Publicerad: 20 mars 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?