Meny

Topp 25 2025

Tillsammans mot en bättre skola i Örebro kommun

Initiativet och satsningen Topp 25 2025, är formulerat i styrdokumentet "En växande kommun med nya möjligheter" vilket är kommunledningens övergripande strategier och budget. Där slås fast att satsningen handlar om att Örebros skolresultat ska förbättras, både inom grundskolan och inom gymnasieskolan. Satsningen omfattar även förskolan utifrån förskolepedagogikens roll för att stärka resultaten längre fram i åldrarna. Topp 25 2025 omfattar alla barn och elever i Örebro kommun inom såväl fristående som kommunala verksamheter.

Det övergripande syftet är att skapa samling, struktur och att ge energi åt ett brett skolutvecklingsarbete där barn och elevers lärande står i centrum. Målet är att öka elevers kunskaper och stärka skolresultaten i Örebro kommun samt att fler elever ska nå kunskapsmålen och fullfölja gymnasieskolan.

För att främja utvecklingsarbeten som kan kopplas till ovanstående mål har projektmedel avsatts.

Nästa dialogmöte

23 november 2017

DOKUMENT

Informationsmaterial

Använd gärna nedanstående material när ni ska presentera Topp 25 2025. Presentationen finns både i PDF och PPT-format.

Dialogmöte 8 maj 2017

Här hittar ni bl.a. analys och dokumentation från det andra dialogmötet.

Dialogmöte 10 oktober 2016

Här hittar ni bl.a. analys och dokumentation från det första dialogmötet.

Bilder och logotyp

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se