RUC - Naturvetenskapligt didaktiskt nätverk 18 oktober

RUC Örebro universitet

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig till en nätverksträff innehållande föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion. Nätverket riktar sig till lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare.

Lärarlaget för restaurang- och livsmedelsprogrammet på Virginska gymnasiet arbetar med att utveckla programmet så att det tydligt ska bygga på en grund av miljö- och hållbarhetsfrågor. Sedan hösten 2016 har det gjorts i form av en forskningscirkel, vilket innebär att man använder ett forskningsliknande arbetssätt för att utveckla ny kunskap i gruppen. Man läser och diskuterar texter om mat och miljö och hållbar utveckling och utifrån detta utvecklar man förslag på förändringar i utbildningen för att öka miljö- och hållbarhetsfokus samt utformar didaktiska övningar. Arbetet har fokus på:

  1. att jobba med hållbara inköp
  2. pedagogisk utveckling kring undervisningen så att miljö, klimat och hållbarhet blir fundament och
  3. att driva olika typer av projekt kring miljö-, klimat och hållbarhetsfrågor på skolan.

Johanna Björklund, docent vid Örebro universitet, har fungerat som processledare och en viktig del för att nå resultat är ett strukturerat arbetssätt, samt genomgående analys och reflexion av effekter av det man gör.

Under nätverksträffen berättar lärarna om arbetet och vi diskuterar möjligheter och svårigheter med att driva program- och skolutvecklingsprojekt kring lärande för hållbar utveckling

 

Anmäl dig senast 11 oktober. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.

Vänligen meddela ev. avanmälan i god tid till Urban Haglind.

Vid eventuella frågor kontakta Urban Haglind, Samordnare RUC – Regionalt utvecklingscentrum. RUC.lararprogram@oru.se, telefon 019-30 30 43


Välkommen!

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Publicerad: 6 oktober 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?