RUC - Idrottsdidaktiskt nätverk 20 mars

RUC Örebro universitet

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar idrottslärare, skolledare, lärarutbildare och forskare inom idrottsdidaktiska områden till ännu en nätverksträff innehållande föreläsning och didaktisk diskussion.

Program

Nätverksträffen leds av Marie Öhman, professor i idrottsvetenskap, och Annica Caldeborg, doktorand i idrottsvetenskap. Båda är verksamma vid Örebro universitet.

Föreläsning:

Föreläsningen belyser lärares och elevers erfarenheter av fysisk beröring i skolämnet idrott och hälsa: Fysisk beröring - ett pedagogiskt problem mellan lärare och elev i undervisningspraktiken?

Didaktisk diskussion

Vi diskuterar föreläsningens innehåll i mindre grupper.

Anmäl dig senast 13 mars. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.

Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Vid eventuella frågor kontakta Camilla Segerlind, Evenemangssamordnare RUC – Regionalt utvecklingscentrum. RUC.lararprogram@oru.se, telefon 019-30 10 55

 

Välkommen!

Senast uppdaterad: 9 mars 2018

Publicerad: 9 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?