RUC - Förskoledidaktiskt nätverk 26 april

RUC Örebro universitet

Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff, innehållande föreläsning samt efterföljande didaktisk diskussion.

Föreläsning

Johannes Westberg, professor i pedagogik vid Örebro universitet, föreläser om Förskolan – ett rum i förändring. En av de grundläggande didaktiska frågorna handlar om rummet: var någonstans ska man lära sig? I den här föreläsningen tar jag upp och diskuterar olika visioner om förskolans rum, och hur de förändrats från 1800-talets småbarnsskolor till dagens förskolor. I föreläsningen tar jag upp både diskussioner kring inomhusmiljön och utomhusmiljön.

Anmäl dig senast 19 april. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.

Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Vid eventuella frågor kontakta Camilla Segerlind, Evenemangssamordnare RUC – Regionalt utvecklingscentrum. RUC.lararprogram@oru.se, telefon 019-30 10 55

Välkommen!

Senast uppdaterad: 16 april 2018

Publicerad: 16 april 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?