Örebro universitet söker tretton förskollärare eller lärare till ”Framtidens lärarutbildning”.

Tretton yrkesverksamma lärare och förskollärare rekryteras nu till lärarutbildningen vid Örebro universitet och påbörjar sina tjänster redan till hösten. Satsningen är ett steg i arbetet för ”Framtidens lärarutbildning”. De förskollärare och lärare som rekryteras tillträder i rollen som adjungerade adjunkter och förväntas bidra med sina aktuella praktiska kunskaper om undervisning och dela sin tid mellan sina ordinarie arbeten ute i skolorna och uppdraget som lärarutbildare.

En adjungerad universitetsadjunkt ska huvudsakligen undervisa inom utbildning på främst grundnivå. Anställningens område kan dock vara mer begränsat än området för en ordinarie adjunktsanställning, då en adjungerad universitetsadjunkt ska bidra med betydande praktisk kompetens (exempelvis via sin profession) och på detta sätt tillföra verksamhetsanknytning till utbildningen för viss tid. De adjungerade adjunkterna kommer att ha sin huvudsakliga undervisning inom Förskollärarprogrammet (FL), Grundlärarprogrammen F-3 och 4-6 (GL), Ämneslärarprogrammet (ÄL), samt Specialpedagogprogrammet (SP).

Senast uppdaterad: 2 maj 2018

Publicerad: 2 maj 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?