Lärardagarna för grund- och gymnasieskolan i Örebro 2017

I augusti är det återigen dags för grund- och gymnasieskolornas lärardagar i Örebro. Det har blivit en tradition i Örebro kommun att börja läsåret med en utbildningsdag för alla skolledare och lärare från förskoleklass till gymnasieskola. Dagen är obligatorisk för de kommunala skolorna. Friskolorna erbjuds att delta.


Syftet med Lärardagarna är att bidra med inspiration inför det nya läsåret, ge kompetensutveckling inom aktuella områden samt skapa tillfällen till pedagogiska samtal med kollegor. Hittills har utvärderingarna visat att vi nått alla tre. Bläddrar man i programmet finns alla förutsättningar för en givande dag igen.

Gymnasie- och gymnasiesärskola samt vuxenutbildningen,
10 augusti 2017

Här finns namnlappar till alla anmälda t.o.m. kl. 15, 8/8 De är sorterade efter arbetsplats och namn. Sök arbetsplats eller namn genom att trycka tangenten ctrl + F (find) och skriv in det du söker, och du skall finna…

Grund- och grundsärskola, 16 augusti

Namnlappar till alla anmälda t.o.m. kl. 12:00 14/8. De är sorterade efter arbetsplats och namn. Sök arbetsplats eller namn genom att trycka tangenten ctrl + F (find) och skriv in det du söker, och du skall finna…

Välkomna!

Senast uppdaterad: 22 maj 2017

Publicerad: 22 maj 2017
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?