Kultur i skolan

Kulturskolan

I Örebro kommun finns det, sedan många år tillbaka, en fin samverkan mellan Kulturskolan och grundskolan för att barn i årskurs F-6 ska få möjlighet till kulturupplevelser som
är avgiftsfria. Kulturskolan har många aktiviteter att erbjuda grundskolan, som t.ex. kulturteam, dans i skolan, musik och rörelse, ”på kulturskolan”, kultur för lust och lärande… För att prova på någon av Kulturskolans kostnadsfria aktiviteter inför kommande läsår anmäler ni er via länken nedan senast 20 april.

Program

Årskurs F-9: Kultur för lust och lärande

Kultur för lust och lärande handlar om att etablera integrerade arbetsformer mellan Kulturskolans och grundskolans pedagoger och stimulera de estetiska lärprocesserna som står nämnda i lgr-11. Två pedagoger från Kulturskolan arbetar tillsammans med grundskolans lärare en dag i veckan under tre år.

Årskurs 1-2: Dans i skolan

Genom dansen skapas förståelse, nyfikenhet, kunskap och glädje. Därför är det viktigt att att skolan ger alla elever möjlighet att upptäcka dansen som uttrycksform. Dans i skolan är en lektion i veckan under en sexveckorsperiod.

Årskurs 2-3: Kulturteam

En förmiddag i veckan under sex veckor får era elever arbeta med bild, dans, musik och teater under ledning av lärare i ett kulturteam från Kulturskolan. Kulturteamets arbetet avslutas med en redovisning eller föreställning.

Årskurs 2-3: Musik och rörelse

Två lärare från Kulturskolan kommer till er klass 40-60 min på onsdagar under en halv termin. Genom att varva sång med puls och rörelse vill vi ge eleverna en musikalisk grund.
Under perioder av terminen får eleverna dessutom prova på att spela blåsinstrument.

Kakor av lera

Årskurs 4-5: På Kulturskolan

Ta med din klass, och kom till Kulturskolan en onsdag förmiddag kl. 9-12 och få en kulturell upplevelse. Eleverna får prova att arbeta med lera och göra drama/teaterövningar.

Årskurs 4-6: Steelpan band

Steelpan, steedrum och oljefat är olika namn på ett och samma instrument. Under en termin möter våra två pedagoger era elever och undervisar i steelpan. Undervisningen sker i grupp om 6-7 elever och 30-40 min per grupp, 4 grupper per vecka.

 


Frågor?

Mats Öhlund, enhetschef Kulturskolan
mats.ohlund@orebro.se
019-21 12 35

Senast uppdaterad: 14 mars 2018

Publicerad: 14 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?