Integrationskompetens Örebro - utbildningar i migration, etablering och interkulturell förståelse

Armar som håller i varandra

Förra veckan startade de första utbildningarna i Örebro kommuns utbildningssatsning kring Integrationskompetens för alla medarbetare inom Förvaltningen förskola och skola, Socialförvaltningen, Förvaltningen för utbildning, försörjning och arbete samt Kommunstyrelseförvaltningen. Målet är att du som i ditt dagliga arbete möter nyanlända och utrikesfödda ska få möjlighet att öka din kunskap om integration.

 

Grundutbildningen, som ges vid ytterligare ett tillfälle den 18 april, inleds av kommunens egen specialist på integrations- och migrationsfrågor Lennart Balkstedt och följs sedan av Claes Hagelvik från Arbetsförmedlingen. Utbildningen avslutas sedan med en föreläsning av Jonathan Malm från Religionsvetarna. Seminarium 1 leds av Dr Leif Stenberg som är professor i det moderna studiet av islam. Seminarium 2 leds av föreläsare från Migrationsverket och UNHCR och den ger en mer fördjupad kunskap i ämnet Integration.

När?

Följande tillfällen erbjuds för detagande i utbildningen:

18 april 2018
Förmiddag 08.30-12.00 - Grundutbildning.
Eftermiddag 13.00- 16.30 - Seminarium 1

17 maj 2018
Förmiddag 08.30-12.00 - Seminarium 1 och 2
Eftermiddag 13.00- 16.30 - Seminarium 1 och 2

Du väljer i samråd med din chef vilka tillfällen du tar del av.

Var?

Engelbrektsskolan

Anmälan

Inbjudan med en anmälningslänk får du av din chef. Sista dag för anmälan är en vecka innan respektive utbildningstillfälle.

Frågor?

Hör av dig till Maria Westman Gyllander, maria.westman.gyllander@orebro.se

 

Senast uppdaterad: 26 mars 2018

Publicerad: 26 mars 2018
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?