Meny

Kalendarium

Här i Pedagog Örebros kalendarium får ni tips och inspiration när det gäller fortbildning och kompentensutveckling för pedagoger och skolledare.

Vi kommer fortlöpande att länka till allt från nationella konvent och konferenser till lokala workshops och föreläsningar. Här kommer ni också hitta tips på aktuella elevaktiviteter och andra händelser som är av intresse för alla som arbetar inom skolan i Örebro.

Tycker du att det fattas något i kalendariet? Hör av dig till oss så lägger vi gärna till det! pedagogorebro@orebro.se

 

Vecka 12

RUC - SPRÅKDIDAKTISKT NÄTVERK
NÄR: 22 mars, kl. 15.15–17 (sista anmälan 15 mars)
VAD: Nätverksträff med presentation och resultat från två aktionsforskningsprojekt i engelska
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska för grundskolans senare år och gymnasiet, skolledare, lärarutbildare och forskare inom språkdidaktiska områden.
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

RUC - NATURVETENSKAPLIGT DIDAKTISKT NÄTVERK
NÄR: 22 mars, kl. 15.15-17 (sista anmälan 15 mars)
VAD: Nätverksträff med föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

HJÄRNSTARK
NÄR: 22 mars, kl. 18.00
VAD: Föreläsning med Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till böckerna motion på recept, hjärnstark och fördel ADHD.
VAR: Citykyrkan, Örebro
ARRANGÖR: Hannaskolan
MÅLGRUPP: Alla som är intresserade
KOSTNAD: 200 kr inkl. moms

Anmäl dig här!

FÖRDEL ADHD
NÄR: 22 mars, kl. 16.00
VAD: Föreläsning med Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till böckerna motion på recept, hjärnstark och fördel ADHD. 
VAR: Citykyrkan, Örebro
ARRANGÖR: Hannaskolan
MÅLGRUPP: Alla som är intresserade
KOSTNAD: 200 kr inkl. moms

Anmäl dig här!

SPECIALPEDAGOGISK NÄTVERKSTRÄFF FÖR FÖRSKOLAN
NÄR: 23 mars, kl. 8.30-11.30 (sista anmälan 16 mars)
VAD: Nätverksträff
VAR: Stadsbyggnadshus 2, lokal Sessionssalen
ARRANGÖR: Helena Yourston, samordnare för specialpedagoger och speciallärare.
MÅLGRUPP: Specialpedagoger i förskolan
KOSTNAD: Kostandsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 14

NÄTVERKSTRÄFF FÖR ÖVERGÅNGSSAMORDNARE GRUNDSKOLA-GYMNASIESKOLA
NÄR: 4 april, kl. 9.30-12
VAD: Nätverksträff
VAR: Rudbecksgymnasiet, sal B419
ARRANGÖR: ---
MÅLGRUPP: Övergångssamordnare för grundskola-gymnasieskola
KOSTNAD: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 15

RUC - SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT DIDAKTISK NÄTVERK
NÄR: 11 april, kl. 15.15-17.00 (sista anmälan 4 april)
VAD: Nätverksträff
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i samhällsvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom samhällsvetenskapligt didaktiska områden.
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 16

RUC - MATEMATIKDIDAKTISKT NÄTVERK
NÄR: 18 april, kl. 15.15 – 17.00 (sista anmälan 10 april)
VAD: Nätverksträff med föredrag och erfarenhetsutbyte
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Matematiklärare och skolledare, lärarutbildare och forskare inom matematikdidaktiska områden a
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 17

VÄRLDSBOKDAGEN
NÄR: 23 april
VAD: Allmän temadag
Hur firar ni Världsbokdagen på er skola? Uppmärksammar ni denna dag på något speciellt sätt? Hör i så fall av er till oss på Pedagog Örebro, så kanske vi kommer ut och gör ett reportage om just er!

Läs mer om Världsbokdagen här!

SKOLLEDARES PEDAGOGISKA LEDARSKAP - I TEORI OCH PRAKTIK
NÄR: 24 april, kl 9.00-16.45
VAD: Regional skolledarkonferens
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Förskolechefer, rektorer, skolchefer och skolpolitiker i Örebro län.
KOSTNAD: Anställd av kommunal huvudman i Örebro län: Kostnadsfritt deltagande.
Anställd av fristående huvudman eller huvudman utanför Örebro län: 400 kr exkl. moms. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande debiteras med 400 kr exkl. moms. Detta gäller oavsett huvudman, meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Läs mer och anmäl dig här!

RUC - FÖRSKOLEDIDAKTISKT NÄTVERK
NÄR: 26 april, kl.15.45 -18.00 (sista anmälan 19 april)
VAD: Nätverksträff med föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal inom förskolan
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 18

RUC - NATURVETENSKAPLIGT DIDAKTISKT NÄTVERK
NÄR: 2 maj, kl. 15.15–17.00 (sista anmälan 25 april)
VAD: Nätverksträff där deltagarna tillsammans genomför och diskuterar laborationer.
VAR: Alléskolan, Hallsberg
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Lärare i naturvetenskapliga ämnen, skolledare, lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapligt didaktiska områden.
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 19

ATT MÖTA BARN OCH ELEVER SOM HAR FÖRÄLDRAR SOM ANVÄNDER TECKENSPRÅK
NÄR: 8 maj, kl. 9-16 (sista anmälan 6 april)
VAD: Utbildningsdag
VAR: Specialpedagogiska skolmyndigheten, Cajsa Warg, Mellringevägen 102
ARRANGÖR: SPSM
MÅLGRUPP: Personal som möter barn och ungdomar, som har föräldrar som använder teckenspråk.
KOSTNAD: Kostandsfritt

Läs mer och anmäl dig här!

FRITIDSHEMMETS DAG
NÄR: 8 maj
VAD: Allmän temadag
Hur firar ni Fritidshemmets dag på er skola? Uppmärksammar ni denna dag på något speciellt sätt? Hör i så fall av er till oss på Pedagog Örebro, så kanske vi kommer ut och gör ett reportage om just er!

Läs mer om Fritidshemmets dag här!

Vecka 20

FÖRSKOLANS DAG
NÄR: 17 maj
VAD: Allmän temadag
Hur firar ni Förskolans dag på er förskola? Uppmärksammar ni denna dag på något speciellt sätt? Hör i så fall av er till oss på Pedagog Örebro, så kanske vi kommer ut och gör ett reportage om just er!

Läs mer om Förskolans dag här!

Vecka 22

DET NYA I LÄROPLANEN
NÄR: 29 maj, kl. 18-21
VAD: Kvällskurs
VAR: Örebro (Lokal meddelas senast två veckor innan kursstart)
ARRANGÖR: Gothia Fortbildning
MÅLGRUPP: Personal i förskolan
KOSTNAD: 690 kr per person exkl. moms. Kaffe och smörgås ingår.

Läs mer och anmäl dig här!

Vecka 36

SKOLANS DAG
NÄR: 4 september
VAD: Allmän temadag
Hur firar ni Skolans dag på er skola? Uppmärksammar ni denna dag på något speciellt sätt? Hör i så fall av er till oss på Pedagog Örebro, så kanske vi kommer ut och gör ett reportage om just er!

Läs mer om Skolans dag här!

Vecka 41

SYMPOSIUM 2018 - LITTERACITETER OCH FLERSPRÅKIGHET
NÄR: 11-12 oktober (Anmälan öppnar 16 april)
VAD: Nationell konferens
VAR: Stockholms universitet
ARRANGÖR: Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC)
MÅLGRUPP: Lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen.
KOSTNAD:  3 500 kr (2500 kr om du bokar din biljett före 16 maj)

Läs mer och anmäl dig här!

TBA

RUC - NÄTVERK
NÄR: 
VAD: Nätverksträff med föreläsning och efterföljande didaktisk diskussion
VAR: Lokal meddelas senare
ARRANGÖR: Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Örebro universitet
MÅLGRUPP: Personal inom skola och förskola
KOSTNAD: Kostnadsfritt. RUC bjuder på kaffe. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras

Läs mer och anmäl dig här!

EVENEMANGETS TITEL
NÄR: 
VAD: 
VAR: 
ARRANGÖR:
MÅLGRUPP:
KOSTNAD: 

Läs mer och anmäl dig här!

Senast uppdaterad: 22 mars 2018

Publicerad: 3 november 2015

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se