Meny

Modersmålsavdelningen

Pratar en av dina elever ett annat språk än svenska hemma? Då kan han eller hon få modersmålsundervisning i grundskolan och i gymnasieskolan. Där får eleven utveckla sitt modersmål och lära sig mer om den egna kulturen.

 

För att vi ska kunna ordna undervisning på din elevs språk måste det finnas minst fem elever (i grundskolan/gymnasiet) som vill ha undervisning på samma språk. Modersmåls-undervisningen är frivillig. När eleven har börjat med modersmålsundervisning så är det som vilket annat ämne i skolan.

Bra utveckling

Barn som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de barn som inte får det. Flerspråkighet är positivt för barns och ungas intellektuella och känslomässiga utveckling och stärker den egna identiteten.

Att  utveckla sitt modersmål när man är riktigt liten ökar chansen att man blir tvåspråkig, därför kan barn med annat modersmål än svenska få hjälp att utveckla sitt modersmål redan i förskolan.

Betyg

Elever i grundskolan kan studera ämnet modersmål som elevens val, som språkval, inom ramen för skolans val eller helt utanför timplanen. Från årskurs 6 till och med årskurs 9 får man betyg i sitt modersmål.

På gymnasiet får man betyg i modersmålet om man har modersmålsundervisning. Där kan man totalt läsa 300 poäng, och man kan studera sitt modersmål antingen som individuellt val, som språkval eller genom utökad studiekurs.

Studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet innebär att en elev kan få stöd i skolans olika ämnen på sitt modersmål. Rätt till studiehandledning beror på hur bra barnet behärskar det svenska språket. Det är skolan som avgör om eleven behöver studiehandledning.

Ansökan

Du behöver bara skicka in ansökan en gång. Se till att du väljer rätt tjänst beroende på om ditt barn går i grundskolan eller gymnasieskolan. Ansökan gäller för hela tiden i grundskolan eller gymnasiet. Meddela oss om ditt barn vill sluta med modersmålsundervisningen.

Kontakt

Åsa Önander
asa.onander@orebro.se
019-216815

Senast uppdaterad: 20 februari 2018

Publicerad: 30 januari 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se