Meny

Lotsen

Lotsen är ett kompletterande stöd till skolor/förskolor och erbjuder fortbildning, handledning, konsultation och verksamhetsbesök. I vårt arbete stöttar vi skolor/förskolor att utveckla sitt arbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå.

Lotsen rymmer specialpedagogiska resurser med fördjupning inom nedanstående områden.

Organisationskarta Lotsen
Hörsel och ljudmiljö

Vi är specialpedagoger med fördjupade kunskaper kring ljudmiljö, hörsel och hörselnedsättningar. Vårt uppdrag är att tillsammans med er planera och genomföra anpassningar och stöd som förbättrar och utvecklar både den fysiska, sociala och pedagogiska miljön med fokus på ljudmiljö och hörsel.

Om du har barn/elev med hörselnedsättning i gruppen kontakta oss! Vi erbjuder
bland annat utbildning till personal och grupper. Vi kan ge stöd i att anpassa skolmiljön, extra anpassningar och särskilt stöd. Tillsammans verkar vi för att barn/elev med hörselnedsättning får goda lika förutsättningar för utveckling och lärande som sina kamrater.

Önskar du stöd i att förbättra ljudmiljön och möjligheten för alla att höra bra i din förskola/skola är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

E-post: carin.niklasson@orebro.se
Telefon: 019- 216431

E-post: marie.andersson@orebro.se
Telefon: 019- 216464

E-post: katarina.forsberg@orebro.se (föräldraledig fr.o.m. maj 2016)
Telefon: 019- 216436

Språk, tal och kommunikation

Språk- och talpedagogernas uppdrag är att främja barns och elevers språk-, tal och kommunikationsutveckling i förskola/skola för ökad måluppfyllelse.

Arbetet sker genom information, fortbildning, handledning/konsultation till pedagoger samt kartläggning och enskilt arbete med elever i skolan.

Som ett komplement till språk- och talpedagogernas verksamhet finns ett språkotek där pedagoger kan få tips/ideèr/inspiration kring ett språkutvecklande arbetssätt.

Kontakt

E-post: kjerstin.gode.birger@orebro.se  
Telefon: 070-3408367

E-post: marianne.schvarcz@orebro.se 
Telefon: 070-3654550

E-post: lotta.backendal@orebro.se
Telefon: 070-3408337

E-post: britt-inger.persson@orebro.se 
Telefon: 070-3408338

E-post: pia.soderberg@orebro.se  
Telefon: 070-3408336, 019-216437


Neuropsykiatriska funktionsvariationer, exempelvis autism, ADHD

Du som möter barn/elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer som t ex ADHD/Autism i din verksamhet kan få stöd från specialpedagoger med fördjupade kunskaper inom området. Vi kan ge stöd i hur man ger extra anpassningar och särskilt stöd som hjälper barnet/eleven att klara kunskapskraven och de sociala situationer som finns i förskola/skola. Insatserna planeras och utformas utifrån varje verksamhets önskemål .

Kontakt

E-post: malin.sunesson@orebro.se
Telefon: 019-215679

E-post: cecilia.ljungstrom@orebro.se
Telefon: 019-215593

E-post: susanne.adelmar.johansson@orebro.se
Telefon: 076-5513499, 019-214428

Digitalt lärcentrum (digital teknik som stöd)

Har du frågor och funderingar om användandet av digital teknik, såsom dator, iPad, smartphone mm. i ditt pedagogiska arbete?

Här kan du få tips, idéer på hur du kan använda IKT i din vardag som lärare. Boka möten/workshops utifrån behov och frågeställningar. Jag kommer gärna till dig och ditt arbetslag så ni kan jobba med den utrustning ni har, men jag kan även ta med program för visning och utbildning. Vi kan även vara i våra lokaler ovanför stadsbiblioteket.

Välkommen att kontakta mig för frågor, support eller bokning. 

 

Intellektuell funktionsnedsättning

Om du har frågor som gäller grundsärskola/gymnasiesärskola kan du kontakta specialpedagog med denna fördjupning.  Vi erbjuder stöd till förskola/skola och vårdnadshavare i processen när frågan om annan skolform väcks. Vi ansvarar också för informations- och utvecklingsfrågor inom obligatoriska grundsärskolan och gymnasiesärskolan, t ex när det gäller betyg och bedömning eller handledning till skolor som har elever individintegrerade. Insatser och stöd till skolorna anpassas efter verksamhetens behov.

Kontakt

E-post: kerstin.isaksson@orebro.se
Telefon: 019-216761

Kontakt

Centralt skolstöd har från och med nu ett gemensamt nummer. Alla vardagar svarar någon i telefonen mellan 08:00 – 16:30. Det är inget tvång att ringa det numret om ni har andra ingångar men det är en möjlighet.

Du som ringer:

  • Kan vilja ha hjälp med att Lotsas till rätt profession som kan vara ett stöd
  • Konsultera i elevärende
  • Få information om vad Lotsen kan hjälpa till med

Telefonnumret är: 019-21 23 42 eller 076-49 68 311

OBS! Flerkontaktuppgifter finns under respektive område här nedan.

 

Senast uppdaterad: 24 april 2017

Publicerad: 30 januari 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se