Meny
  • Start
  • / Anslag
  • / Vägledarutbildning ICDP för specialpedagoger, kuratorer och psykologer inom kommunala förskolan och grundskolan

Vägledarutbildning ICDP för special-pedagoger, kuratorer och psykologer inom kommunala förskolan och grundskolan

I maj startar en Vägledarutbildning (ICDP) för specialpedagoger, kuratorer och psykologer som efter avslutad utbildning har i uppdrag att implementera programmet "Vägledande samspel" i de verksamheter man arbetar, samt använda programmet som verktyg i egen praktik. Önskemål om utbildningsplats för specialpedagog och kurator kan sökas av rektor och förskolechef som önskar använda programmet som verktyg och förhållningsätt i verksamheten senast 12 april.

Information om utbildningen

Omfattning och utbildningsmoment

Utbildningen omfattar två nivåer: Nivå 1 fem heldagar och nivå 2 fem heldagar.

Utbildningen kommer ges torsdagar och vid många anmälda kommer även en utbildning ges på fredagar. Utbildningen löper över ca 1 – 1 1/2 år.

För att bli godkänd som Diplomerad Vägledare i programmet kräver stiftelsen ICDP Sverige obligatorisk närvaro vid samtliga utbildningstillfällen. Ansvarig förskolechef/ rektor kommer vid ett tillfälle under utbildningen att bjudas in till ett informationsmöte.

Utbildningen är kostnadsfri och deltagarna får kursbok och annat material i kursen. Övrig litteratur som deltagarna ska läsa finns att låna. Förutom litteraturstudier ingår en del uppgifter och övningsmoment som ska genomföras i verksamheten. Mer information om innehållet i utbildningen hittar du på Stiftelsen ICDPs hemsida.

Planering och utvärdering av arbetet med Vägledande samspel i vardagen efter avslutat utbildning

För att arbetet med Vägledande samspel (ICDP) ska få genomslag i verksamheten är det viktigt att rektor/förskolechef leder arbetet med implementeringen och gör en plan tillsammans med de som är utbildade Vägledare i verksamheten (specialpedagog, kurator, psykolog och personal med mentorsuppdrag) En plan för hur arbetet hålls levande, utvärderas och analyseras utifrån vilka insatser som behövs för att fördjupa kompetens och lyhördhet hos personalen utifrån programmet.

En årlig utvärdering tillsammans med personalen är också en framgångsfaktor för att inte tappa fart.

OBS! Sista anmälan 12 april

Frågor?

Kontakta Lena Carlsson, lena.carlsson@orebro.se, telefon: 212168 

Senast uppdaterad: 29 mars 2017

Publicerad: 29 mars 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se