Meny

Specialpedagogisk nätverksträff 9 mars

Datum: Fredagen den 9 mars
Tid: Klockan 8.30 – 12.00
Plats: Vivallaskolan, Kulturarenan


Program:

8.30 - 9.30: Elin Nordin – Logoped. Det pågår en verksamhetsutredning via Örebro Region gällande ärendegången för elever i skolåldern med misstänkt dyslexi, dyskalkyli och språkstörning. Elin Nordin anställd på logopedmottagningen Logopedi och foniatri, USÖ, kommer och berättar om arbetet.

9.30-10.00: Kaffe/te och smörgås. Meddela eventuell specialkost vid anmälan.

10.00-11.00: ELSA (ELevhälsosamtal Sammanställt och Analyserat) är ett samarbete mellan Region Örebro län och länets kommuner för att samla in uppgifter om barn och ungas hälsa. Syftet är att kunna följa och jämföra hälsoläget för barn och unga på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt. Resultaten kan brytas ner på skolnivå och ger planeringsunderlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser. Marie Cesares Olsson – utvecklingsledare barn och unga, Region Örebro län och Sara Gustavsson – strategisk planerare folkhälsa/barnrätt, Örebro kommun presenterar delar av de senaste resultaten från ELSA. Dessutom kommer det ges tillfälle för diskussion om hur datan kan nyttjas i det systematiska kvalitetsarbetet och elevhälsans förebyggande och främjande arbete.

11.00-12.00: Obligatorisk förskoleklass, Markus Eklund - Planerare. "information om införandet av obligatorisk förskoleklass"

Frågor?

Om du har frågor kan du kontakta Helena Yourston eller din ”lokala” samordnare.
helena.yourston@orebro.se
019-215149

Välkomna!

Senast uppdaterad: 5 februari 2018

Publicerad: 1 februari 2018

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se