Meny
 • Start
 • / Anslag
 • / Barn och ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan - heldag med föreläsning.

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan är i dag ett växande problem. Vi på Centralt skolstöd vill bjuda in samtliga rektorer samt elevhälsoteam till en heldag med föreläsning i ämnet. Denna föreläsning ger dig inblick i problematiken och vad som faktiskt fungerar i praktiken.

Forskning visar att godkänt betyg i kärnämnena från grundskolan är en viktig indikator för hur det kommer att gå senare i livet. Att inte gå i skolan är förenat med stor risk för framtida misslyckanden på andra plan i livet, vilket leder till lidande för individen och stora kostnader för samhället.

Det har tidigare saknats bra verktyg och metoder för att bemöta hemmasittande barn och ungdomar. Vi på Centralt skolstöd har sedan flera år tillbaka arbetat med grundskoleelever med problematisk frånvaro genom korta och intensiva insatser. På uppdrag från socialförvaltningen samt barn och utbildningsförvaltning har Centralt skolstöd startat en ny samägd verksamhet för att arbeta med målgruppen mer intensiv och erbjuda skola/behandling under en och samma tak och längre tid.

I samband med det arbetet kommer kommunen köpa en välbeprövad manual från Magelungen Utveckling AB. I samband med att teamen på Centralt skolstöd ska få några dagars utbildning utifrån manualen, har vi valt att ha vår första utbildningsdag tillsammans med er inom EHT samt rektorer. Magelungen Utveckling AB erbjuder en föreläsning som ger dig inblick i det aktuella kunskapsläget samt hjälpmedel att ta till vid arbete med ”hemmasittare”.

OBS! Sista anmälan 27 juni

Ur innehållet:

 • Aktuellt kunskapsläge om problematisk frånvaro
 • Skolfrånvaro, prevalens
 • Hur kan det bli så här och vad innebär det för elevens framtid?
 • Hur kan man upptäcka frånvaron i tid?
 • Hur kartlägger vi svårigheterna
 • Samverkan; Vad kan skola, BUP och socialtjänsten göra?
 • Grundläggande inlärningsteori
 • Bemötande, förstå och förändra beteenden.
 • Vidmakthållande faktorer

Föreläsare:

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen Utveckling AB.

Målgrupp:

Rektorer, samtliga professioner inom EHT från grund- och gymnasieskolor oavsett huvudman.

OBS! Vi rekommenderar att du kommer tillsammans med dina kollegor inom EHT och rektor för att ni senare i verksamheten ska kunna diskutera kring ämnet med förhoppningsvis nya synvinklar.

Praktiskt:

Lunch ingår inte.

Kostnader:

Utbildningen är kostnadsfri

Frågor?

Kontakta Azita Iranpour, azita.iranipour@orebro.se

 

Senast uppdaterad: 3 maj 2017

Publicerad: 2 maj 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se