Meny
 • Start
 • / Anslag
 • / Barn och ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan, 17-18 augusti

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan är i dag ett växande problem. Vi på Centralt skolstöd vill bjuda in samtliga rektorer, elevhälsoteam samt externa samarbetspartner, BUP och socialtjänsten till en gemensam föreläsning i ämnet. Denna föreläsning ger dig inblick i problematiken och vad som faktiskt fungerar i praktiken.

Presentationer från utbildningsdagen den 17 augusti

Forskning visar att godkänt betyg i kärnämnena från grundskolan är en viktig indikator för hur det kommer att gå senare i livet. Att inte gå i skolan är förenat med stor risk för framtida misslyckanden på andra plan i livet, vilket leder till lidande för individen och stora kostnader för samhället.

Det har tidigare saknats bra verktyg och metoder för att bemöta hemmasittande barn och ungdomar. Vi på Centralt skolstöd har sedan flera år tillbaka arbetat med grundskoleelever med problematisk frånvaro genom korta och intensiva insatser. På uppdrag från socialförvaltningen samt barn och utbildningsförvaltning har Centralt skolstöd startat en ny samägd verksamhet för att arbeta med målgruppen mer intensiv och erbjuda skola/behandling under en och samma tak och längre tid.

I samband med det arbetet kommer kommunen köpa en välbeprövad manual från Magelungen Utveckling AB. I samband med att Kompassens och Bryggans team på Centralt skolstöd ska få några dagars utbildning utifrån manualen, har vi valt att dela ett par dagar av utbildningsdagarna tillsammans med er. Magelungen har skapat en föreläsning som ger dig inblick i det aktuella kunskapsläget samt hjälpmedel att ta till vid arbete med ”hemmasittare”.

Dag 1 - 17 augusti

Målgrupp:

Rektorer, EHT team för Örebro kommuns grundskolor samt gymnasieskolor oavsett huvudman, BUP Örebro mottagning samt förstärkta öppenvården, socialtjänsten myndighet barn, ungdom, och familj samt öppenvården för barn, ungdom och familj.

Ur innehållet:

 • Aktuellt kunskapsläge om problematisk frånvaro
 • Skolfrånvaro, prevalens
 • Hur kan det bli så här och vad innebär det för elevens framtid?
 • Hur kan man upptäcka frånvaron i tid?
 • Hur kartlägger vi svårigheterna
 • Samverkan; Vad kan skola, BUP och socialtjänsten göra?
 • Grundläggande inlärningsteori
 • Bemötande, förstå och förändra beteenden
 • Vidmakthållande faktorer

Föreläsare:

Ia Sundberg Lax enhetschef på Magelungens specialistenhet i Stockholm, Robert Palmér, programansvarig Hemmasittarprogrammet och Peter Friberg, legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen Utveckling AB.

Tid och plats:

8.30-16.30 med lunch ca 1 timma i Karolinska gymnasiets aula

Vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika.

OBS! Vi rekommenderar att du kommer tillsammans med dina kollegor inom EHT och rektor för att ni senare i verksamheten ska kunna diskutera kring ämnet med förhoppningsvis nya synvinklar.

Praktiskt:

Lunch ingår inte.

Anmälan är stängd!

Dag 2 - 18 augusti

Målgrupp:

Förstärkta öppenvården inom BUP samt Soc.tj.

Förmiddag:

Neuropsykiatri och skolfrånvaro. Genomgång av autismspektrumtillstånd och ADHD, vanligt förekommande psykiatrisk problematik med fokus på ångest och depression, såväl vad gäller diagnoser som bakomliggande kognitiva förklaringsmodeller. Genomgång av andra svårigheter som kan bidra till skolfrånvaro och påverka utfallet av behandlingen. Utifrån förståelsen för den grundläggande problematiken illustreras hur denna kan ha betydelse för skolfrånvaro samt hur anpassningar och bemötande kan skräddarsys.

Eftermiddag:

Workshop och diskussionsforum för att få till effektivare samverkan med varandra när vi arbetar kring samma familj. Vad finns det för svårigheter? Diskussion kring hur befintlig samverkan ser ut, vad som fungerar och vad som saknas/behöver utvecklas. Presentation av kända faktorer som bidrar till och ökar chansen för lyckad samverkan.

Föreläsare:

Malin Khoso, leg. psykolog som tidigare arbetat med utredning och behandling av unga med neuropsykiatriska funktionshinder på en specialistenhet inom BUP Stockholm. Malin arbetar idag med handledning och utbildning på Magelungen Utveckling AB.

Workshop på eftermiddag leds av Ia Sundberg Lax enhetschef på Magelungens specialistenhet i Stockholm och Robert Palmér, programansvarig Hemmasittarprogrammet.

Tid och plats:

Kl. 9-16 på Centralt skolstöd/Perrongen, Fabriksgatan 19 B (se vägbeskrivning)

Vi bjuder på förmiddags- och eftermiddagsfika.

Kostnader:

Utbildningen är kostnadsfri

 

Anmälan är stängd!

 

För ytterligare frågor kan du maila azita.iranipour@orebro.se

 

Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

Publicerad: 2 maj 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Pedagog Örebro

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se