Meny

Utvecklas hos oss

Hos oss ska du känna dig välkommen i gänget från dag ett. Här får du en bra introduktion, kompetensutveckling och tillgång till senaste tekniken inom VA-området.

Att jobba i en kommun ger en långsiktighet och ett helhetsperspektiv i arbetet. Vi bygger inte bara staden, vi förvaltar den också och du blir en viktig del av den helheten. För att hantera VA-frågorna på ett klokt och effektivt sätt jobbar vi tillsammans i team för att nå våra mål. Du delar med dig av din kompetens, samtidigt som du får massor av ny kunskap från oss. Nedan kan du läsa om vad det är som gör att Linda, Daniel och Karin trivs med sina jobb på Vatten och avlopp.

Här kan du läsa om hur det är att vara anställd i Örebro kommun.

 

Intervju Linda Jonasson
Linda Jonasson

Gymnasieutbildningen inom energi med inriktning VVS följdes av ett par år som rörmokare och därefter YH-utbildningen Vatten- och miljöteknik i Hallsberg. Efter ett år i VA-branschen blev Reningsverket i Örebro kommun ny arbetsplats.

Jag har alltid velat jobba praktiskt och kollade upp vilka branscher som hade behov av folk innan jag började plugga. VA är en intressant bransch och kraven på avloppshanteringen höjs hela tiden. Det är en viktig verksamhet, vi behöver ju ta hand om vårt avloppsvatten.

Som drifttekniker roterar man mellan kommunens olika avloppsreningsverk; Skebäcksverket inne i Örebro och fem mindre reningsverk runt om i kommunen. Under fyra veckor sker arbete med de olika processdelarna på Skebäck, sedan väntar två veckor ute i fält för att sköta driften av de mindre anläggningarna. Det märks att Linda Jonasson trivs och har kommit in i rollen som drifttekniker.

Jag gillar att rotera mellan de olika miljöerna och eftersom vi jobbar med allt får vi en otrolig bredd i vårt kunnande. Jag har fått en förändrad bild av jobbet sedan jag började. Jag visste efter intervjun att det skulle vara varierande, men inte att det skulle vara så varierande som det faktiskt är. Jag trivs jättebra och har väldigt hjälpsamma kollegor. Vi är ett härligt gäng med olika personligheter och kunskaper.

Linda konstaterar att det finns stora utvecklingsmöjligheter. Det är ett jobb som kräver flexibilitet och driftteknikerna hoppar ofta in och hjälper varandra. Teknikutvecklingen gör också att det hela tiden händer mycket, men det finns möjlighet för kompetensutveckling när det behövs.

Det är spännande frågor, det händer något hela tiden och det blir lite detektivarbete med att lösa sådant som krånglar. Det ställs mycket krav på avloppsreningen, så vi måste hela tiden jobba för att bli bättre. Det kommer alltid att finnas saker att utveckla och jag är nyfiken och vill lära mig mer.

Linda Jonasson
Intervju Daniel Lööw
Daniel Lööw

Det byggs i vartenda hörn i Örebro, det märker vi, berättar Daniel. Det finns mycket jobb, när vi är klara på ett ställe är det bara att hoppa på nästa jobb och köra.

Daniel är utbildad maskinoperatör, har alltid jobbat med händerna och hållit på med VA. Jobbet på Ledningsnät i gruppen Bygg är bättre än han trodde. Att stå med en spade och gräva i ett schakt, det är verkligen det lilla. En typisk dag kan handla om att lägga rör, svetsa, gräva sig fram, se hur det ser ut i backen, förbereda inför sprängning, koppla in dränering, fixa tryckavlopp. Det finns alltid någonting att göra. 

Jag tycker om att jobba ute och på våren när solen tittar fram får man belöningen för de kalla vinterdagarna. Jobbet är fritt med eget ansvar. Vi jobbar i tvåmannateam och bestämmer själva hur vi ska lägga upp arbetet. Jag trivs verkligen med att jobba i ett lag. Sedan är det jätteviktigt att man trivs ihop, att sammanhållning och personkemi funkar. Man kan inte köra enmansrace, det funkar inte, då är inte det här rätt jobb för dig.

Att vara självgående är ett måste, att du är pålitlig och tar ansvar för att arbetet går framåt, menar Daniel. Du behöver kunna se vad som behöver göras, det är en väldigt viktig egenskap. Det finns alltid något att göra, som att till exempel passa på att städa upp på arbetsplatsen medan du väntar på en sprängning. 

Såväl nyläggnings- som förnyelsejobben innebär utmaningar. Det krävs mycket problemlösning på bred front och man måste vara öppen för att ta in tips och idéer. Vi har till exempel gått utbildning i hur vi ska stänga av och leda om trafiken vid våra jobb, men ingen arbetsplats är den andra lik och vi måste anpassa varje arbetsplats så jobbet går att utföra.

Jag hade varit på samma jobb i 13 år och behövde nya utmaningar. Det är stor variation på arbetet här med mycket problemlösning. Vi planerar ofta för att göra på ett sätt, sen gräver vi och ser att det inte går och då gäller det att tänka om och lösa det. Man kommer långt på sunt förnuft och på att prata och ta in hur andra ser på problemet.

Daniel konstaterar att när det gäller den tekniska utrustningen har de absolut bra prylar att jobba med. Tillgången till bra utrustning och kompetensutveckling är stor. Kollegor har berättat att det skett en stor förändring där över åren, nu ligger kommunen i framkant vad gäller just de bitarna, vilket underlättar jobbet. Det satsas mycket på teknik, utrustning och kompetensutveckling.

Vi håller oss uppdaterade om vad som händer. Vi gör ju ett bättre jobb med ett bättre förutsättningar.

På förra jobbet var den som hade beredskapen ensam, fick göra allt själv och fick inte så mycket hjälp, men här fungerar beredskapen jättebra. De är två som jobbar ihop och det finns tillgång till allt; sand om det är halt och material till alla olika läckor som kan inträffa. Spännvidden är stor, beredskapsgänget lagar i första hand vattenläckor men det förekommer även andra arbetsuppgifter som att reglera vattennivån i Svartån, ta hand om nedkörda skyltar, ta bort grenar från vägar och så vidare, på uppdrag av Park och gata.

Det som är bra med kommunen är att det är stabilt, att man vet vad man har. Såväl Daniel som flera kollegor har varit föräldralediga eller vabbar och det är inga problem att vara hemma.

Jag trivs väldigt bra på jobbet, det är inget problem på söndag kväll att man ska åka och jobba på måndag och det är skönt. Att jag trivs med kollegorna är avgörande och väldigt viktigt för trivseln.

Daniell Lööw
Intervju Karin Ekholm
Karin Ekholm

VA kändes som en bra och säker bransch att satsa på när Karin Ekholm bestämde sig för att sadla om. Hon gick den tvååriga YH-utbildningen Vatten- och miljötekniker i Hallsberg, gjorde praktik på VA vid Örebro kommun och när en ledig tjänst dök upp var valet inte svårt.

Ingen dag är den andra lik, det gör jobbet roligt. Det är verkligen inte inrutat. Jag tycker om arbetsklimatet, kollegorna, arbetsuppgifterna och kundkontakterna. Sen märks det av att vi har en generationsväxling också, personalgruppen består verkligen av alla åldrar vilket är jättekul.

Kundservice VA har öppet för kundsamtal vardagar klockan 08.30-15.30. Fyra abonnentingenjörer hjälps åt med samtalen som rör anslutningsärenden, medan kollegor på debitering tar hand om fakturafrågor med mera. Som abonnentingenjör jobbar Karin främst med anslutningsärenden, för såväl privatpersoner som näringsliv, nya VA-abonnemang samt uppgifter till nybyggnadskartor. Utöver det är det mycket möten och avstämningar med kollegor kring kundärenden, liksom utredningar kring lite mer komplicerade fall.

Tiden på VA har gett ökad förståelse kring hur VA-verksamheten är uppbyggd och hur VA-lagstiftningen kan tolkas och implementeras. Karin har fått upp ögonen för hur viktigt det är att samspelet mellan de olika förvaltningarna inom kommunen fungerar och hur svårt det kan vara att få ihop alla perspektiv utifrån lagar och regler. Stadsbyggnad, Miljökontoret och Tekniska förvaltningen, där VA hör hemma, har alla sina olika ansvarsområden, mål och arbetssätt och det är inte alltid så lätt att mötas.

På VA har ett ökat fokus på det juridiska slagit igenom de senaste åren, vilket lett till förändrade rutiner och många ställningstaganden utifrån lagarna. Det har också lett till mycket utredningar och diskussioner kring olika frågor, för att se hur det påverkar VA-verksamheten och kunderna.

Vi har ett väldigt öppet klimat på VA, det är ett bra gäng, vi hjälps åt och alla vill dela med sig av sina kunskaper. Man blir aldrig fullärd, det kommer alltid upp nya saker. Juridiken till exempel kan man grotta ner sig i hur mycket som helst.

Karin kommer från servicebranschen, men känner ändå att hon ytterligare utvecklat sin förmåga att ta alla olika sorters människor.

Vi har ju en lagstiftning att följa och VA-verksamheten är ganska komplicerad, så vi uppfattas som fyrkantiga ibland, men det gäller att försöka förklara och sprida kunskap och förståelse för hur det ser ut och fungerar. Vi tar inte för givet att folk ska förstå hur det är uppbyggt. Bygger du ett hus för kanske första och enda gången, så är det inte så lätt att veta vad som gäller. Vi är taxefinansierade och inte skattefinansierade och måste ha täckning för våra kostnader och det kostar att anlägga VA. Vi jobbar mycket med förståelse kring kostnaderna, VA är ju något som inte syns och som många tar för givet, många känner inte till vad som ligger bakom för att de faktiskt ska få rent vatten i kranen varje dag.

En kul sida av jobbet som Karin nämner är att få vara med och se vad som händer i Örebro, att följa och själv bidra till stans utveckling. Det byggs mycket överallt, såväl villor och flerfamiljshus som industriområden.

Det är roligt att göra någonting som är betydelsefullt. VA-frågorna är en viktig del av samhället, jag känner att jag kan bidra till någonting bra.

Karin Ekholm

Senast uppdaterad: 22 juni 2017

Publicerad: 20 april 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se