Meny

Redovisning av uppdrag

Som god man, förvaltare och ibland även förmyndare är du skyldig att redovisa hur du sköter ekonomin för den du är ställföreträdare för, och vad du i övrigt utför i ditt uppdrag. Det hör ihop med överförmyndarkansliets syfte: varken din huvudman eller du ska råka ut för rättsliga eller ekonomiska förluster.

Efter uppdateringen av e-Wärna den 30 mars har det visat sig att det som du lagt in i Kassaboken och Dagboken för tiden januari till mars 2017 inte längre syns. Vi är medvetna om detta och rättelse är på gång. När rättelsen av systemet är gjort kommer uppgifterna att synas igen.

E-redovisning

Lämna din årsredovisning elektroniskt:

För att använda e-Wärna behöver du:

  • e-postadress registrerad hos Överförmyndarkansliet
  • Bank-id

Till din hjälp finns användarhandboken och fem informationsfilmer

Användarhandbok e-Wärna (pdf, 884.8 kB)

Inledning - informationsfilm e-Wärna
Akter - informationsfilm e-wärna
Räkningar - informationsfilm e-wärna
Kassabok - informationsfilm e-wärna
Dagbok - informationsfilm e-wärna

Blanketter

Alla blanketter du behöver hittar du i vårt blankettarkiv.

Den ekonomiska redovisningen är indelad i tre steg:

  • Förteckning
  • Årsräkning
  • Sluträkning

Förteckning

I början av ett nytt ställföreträdarskap — inte vid byte av ställföreträdare — skickar du in en förteckning. Den ska visa din huvudmans tillgångar och skulder vid den första dagen på uppdraget. Underlag för huvudmannens tillgångar och skulder skickar du med. På kapital- och räntebesked från banken finns alla uppgifter med förutom skulder från andra fordringsägare.

Andra fordringsägare kan till exempel vara kronofogden eller olika kreditinstitut. Du behöver på egen hand kontakta dem för att få underlag på huvudmannens eventuella skulder.

Det är viktigt att du under ditt uppdrag bokför alla transaktioner och sparar alla verifikationer eftersom du har redovisningsskyldighet. Enligt bokföringslagen måste du spara alla verifikationer i sju år.

Årsräkning

Före 1 mars varje år ska du sedan redovisa för föregående år av ditt uppdrag. I årsräkningen redovisar du huvudmannens:

  • tillgångar i början och slutet av perioden
  • skulder i början och slutet av perioden
  • inkomster under perioden
  • utgifter under perioden.

Sluträkning

När ditt uppdrag är slut lämnar du in en sluträkning till överförmyndarkansliet. Den lämnar du in inom en månad efter uppdragets sista dag. Sluträkningen är uppbyggd på samma sätt som årsräkningen. Här redovisar du uppgifterna för ditt sista år fram tills uppdragets sista dag.

Viten

Om du inte lämnar in redovisningarna i tid tar nämnden beslut om föreläggande om vite, det vill säga att du får böter, hos tingsrätten. Om vitet döms ut överväger kansliet entledigande från ditt uppdrag.

Senast uppdaterad: 2 februari 2018

Publicerad: 21 april 2016

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta God man

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se