Meny

Utbildning för gode män och förvaltare

Överförmyndarnämnden måste försäkra sig om att gode män och förvaltare har den kunskaps som krävs för uppdraget. Det handlar förstås om att den som behöver en god man ska få rätt hjälp. Det handlar också om att du som har ett uppdrag ska känna att du vet vad uppdraget innebär och att du får chans att lära dig mer inför kommande uppdrag.

Obligatorisk webbutbildning

Alla som vill ha ett uppdrag som god man eller förvaltare måste ha en grundutbildning. När vi har kontrollerat att du verkar lämplig som god man får du en länk till en webbutbildning med Jan Wallgren, som är en av Sveriges mest rutinerade jurister inom överförmyndarområdet. I slutet av utbildningen gör du ett prov, för att se om du lärt dig det som behövs. När du skickat in intyget om att du gjort utbildningen är du aktuell för ditt första uppdrag.

Introduktion vid första uppdraget

När du får ditt första uppdrag kommer du att upptäcka att det kan vara lite klurigt att göra det som behövs. Varje person är unik - både du och din huvudman - och därför blir du kallad till en informationsträff tillsammans med ett tiotal andra personer som nyligen har fått sitt första uppdrag.

Tillsammans går vi igenom vad man behöver göra rent praktiskt, med fokus på att få en bra start för dig och huvudmannen. Vi diskuterar vad som kan hända i ett uppdrag: vad behöver huvudmannen, vad ska du redovisa till oss, hur är din roll gentemot anhöriga, myndigheter och överförmyndarkansliet, när måste du ansöka om olika saker?

Vi bygger träffen kring några fallbeskrivningar. Personerna det handlar om är Josef, Gustav och Agneta, som du känner igen från vår film om gode män.

Redovisningsutbildning

Som god man behöver man inte vara expert på privatekonomi eller juridik, men eftersom du har ansvar för någon annans ekonomi måste  du kunna visa oss hur du har skött ekonomin under året.

Vi erbjuder redovisingsutbildningar under året, men några fler i början på året, inför inlämnande av årsräkningarna som alltid ska vara hos oss före 1 mars.

Du har också tillgång till filmer och handbok om hur du redovisar digitalt.

Fördjupningsutbildning

Vi erbjuder några olika fördjupningsutbildningar under året. Det kan vara information från Budget- och skuldrådgivarna i Örebro kommun, någon expert på godmansfrågor, eller en person som föreläser om ett funktionshinder. Vi samarbetar också med andra aktörer, till exempel Länsstyrelsen och Frivilliga Samhällsarbetare, och sprider information om föreläsningar vi tror är intressanta för er.

Studieförbundet vuxenskolan - studiecirkel för gode män

Studieförbundet Vuxenskolans (SV) viktigaste uppgift som folkbildningsaktör är att erbjuda verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.

Tillsammans med oss på Överförmyndarkansliet har SV utvecklat en studiecirkel för gode män och förvaltare som handlar om kommunikation med huvudmannen, rättigheter och delaktighet, samt träff med olika intresseföreningar för att lära sig mer om olika funktionshinder.

Nästa studiecirkel planeras till hösten 2017.

Senast uppdaterad: 12 april 2017

Publicerad: 9 mars 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se