Meny
  • Start
  • / Kulturkvarteret

Kulturkvarteret

En gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten för alla, men med ett särskilt fokus på barn och unga.
Kulturkvarteret kommer att stärka Örebros och regionens attraktivitet både som en plats att besöka, flytta till eller etablera sig på.

Bild på Kulturkvarteret från Svartån.

Bild på Kulturkvarteret från Svartån. Illustration från Wingårdh arkitektkontor AB.

Kortfakta

Beslut: Den 6 december 2016 fattade Kommunstyrelsen beslutet att bygga Kulturkvarteret.
Läge: Kvarter Klockaregården, området i anslutning till Konserthuset.
Tidplan: 2017–2020.
Projektering och byggnation: Örebroporten.
Fasta verksamheter: Kulturskolan, Stadsbiblioteket, Länsmusiken, Kommunala gymnasieskolans estetprogram, restaurang.
Projektledning: Lars Thornberg, Örebro kommun.

Kulturen spelar en viktig roll för att utveckla ett starkt samhälle som präglas av demokrati, mångfald och integration. Med Kulturkvarteret skapas fler möjligheter att utveckla och utöva kultur och tanken är att de fasta verksamheterna som kommer att finnas i kvarteret ska utveckla nya spännande former – med varandra, och tillsammans med andra.

Bakgrund

Kulturskolans lokaler är gamla och slitna och ger inte förutsättningar att utveckla verksamheten i önskad riktning. Att flytta stadsbiblioteket gör det möjligt för området runt Conventum att utvecklas. Även den kommunala gymnasieskolans estetprogram behöver lokaler. Sammantaget tillgodoser Kulturkvarteret dessa behov samtidigt som det stärker kulturens status i Örebro och ger staden ett nytt landmärke.

Detta har hänt

November 2012

Kommunstyrelsen ger kommundirektören och Örebroporten i uppdrag utreda förutsättningarna för ett kulturkvarter.

Mars 2014

Wingårdhs arkitektkontor vinner arkitekttävlingen för Kulturkvarteret.

Maj 2014

Kommundirektören ansvarar för fördjupad ekonomisk beräkning och analys.

November 2014

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram förslag på innehåll, resursutnyttjande och organisation för Kulturkvarteret.

Maj 2016

Örebroporten presenterar på uppdrag av kommundirektören förslag på genomförandet av Kulturkvarteret.

December 2016

Kommunstyrelsen fattar beslut om att bygga Kulturkvarteret. Uppdraget finns med i Övergripande strategi och budget för Örebro kommun 2017 med plan för 2018–2019.

Skisser och ritningar

Här hittar du de ritningar och skisser som var det vinnande förslaget från arkitektkontor Wingårdh.

Illustrationer för Kulturkvarteret. Bilder från Wingårdh arkitektkontor AB.

Situationsplan över Kulturkvarteret.

Situationsplan över Kulturkvarteret. Du kan klicka på bilden för att förstora den.

Black Box

Black Box är en flexibel multiscen där spelplatser och publikplacering kan varieras på valfritt sätt. Trots att den kubformade Black Box finns med på ritningarna saknas det idag finansiering för denna.

Örebroporten har i uppdrag att under våren/sommaren 2017 söka sponsorer för Black Box. Vill du att Black Box finns med i Kulturkvarteret och har idéer för hur vi ska finansiera den eller vill vara med och bidra – hör av dig!

Detaljplan

Detaljplanen ut för granskning

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av en ny byggnad för kulturverksamhet. Detaljplanen syftar också till att anpassa anslutande allmän plats till den nya verksamheten, möjliggöra för ett allmänt p-garage under mark och skydda Riksbankshusets kulturmiljövärden. Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen var ute på granskning mellan 6 och 27 november 2017.

Frågor och svar

Kontakta kommunens servicecenter, 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se.

Vill du vara med och tycka till om Kulturkvarterets innehåll?

Skicka e-post till kulturkvarteret@orebro.se om du har förslag till verksamheten eller är intresserad av att medverka vid kommande workshops.

Senast uppdaterad: 16 januari 2018

Publicerad: 24 mars 2017

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Örebro municipality in other languages

Close

Kontakta Örebro kommun

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 7-17

Besöksadress: Drottninggatan 5

Öppettider: Vardagar kl.10-17

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se